WINDYKACJA TERENOWA

Wizyty terenowe to jedna z najbardziej skutecznych dróg porozumienia z osobą zadłużoną na wszystkich etapach windykacji. 

  • Nawiązanie kontaktu z osobą zadłużoną
  • Wizyta pod adresem zamieszkania
  • Sporządzenie szczegółowego raportu

 

WERYFIKACJA PRZEDLEASINGOWA

  • Wizyta w siedzibie leasingobiorcy
  • Weryfikacja istnienia faktycznie prowadzonej działalności
  • Przygotowanie dokumentacji fotograficznej
  • Weryfikacja danych przekazanych we wniosku leasingowym

 

ODBIÓR PRZEDMIOTÓW LEASINGU

  • Monitoring terminowości spłat
  • Przejęcie przedmiotu leasingu 
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS