ikindija namaz 2019

JACIJA NAMAZ. Kosove. Vrijeme ikindija namaza. A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. IKINDIJSKI SUNET. Džuma-namaz počinje u isto vrijeme kad bi počeo podne-namaz. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia A onda, iza selama, potiruci lice rukama prouci se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. Prvo se uci subhaneke - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. Kako se klanja dvorekatni jacijski sunsunnet? BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) Osim Tebe, drugog Boga nema! BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Vrijeme ikindija-namaza. Ikindisjki sunnet se, za razliku od podnevskog, može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo farz. Zatim se ustane na treci rekat pa se prouci Bismilla i Fatiha, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Na četvrtom rekatu učimo isto što i na drugom, tj. izlazak sunca. Ti si, Boze, hvaljen i slavljen. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Zatim se prouci: >>Euzubille Bismille< E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana! 1. Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro , i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene) vatre! ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svima pravim vjernicima ( muminima) onoga dana, kad budemo polagali racun za svoja djela ! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Bosanskohercegovačka ulema, u skladu sa šerijatom, odlučila je da se džuma-namaz u svim džamijama klanja u unaprijed dogovorenom terminu, i to u 12:00 sati po zimskom ili u 13:00 sati po ljetnom računanju vremena. mimbera - ikindija namaz الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَسْألُهُ الكَرَامَةَ فِيماَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَنَا وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ Bismillu, Fatihu i jednu suru. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Ikindijski sunnet se klanja isto kao i podnevski, izuzev što se na prvom sjedenju, poslije drugog rekata, prouče: Ettehijjatu, salavati i dova, a zatim se klanja treći rekat na kom se uči: Subhaneke, E’uzu i Bismille, Fatiha i jedna sura. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! 5:06. Kako se klanja vitr-namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 27, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu To znaci: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Bozija! Povezani videozapisi. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Sabah namaz u džamiji se klanja u 06:30. EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Neka Ti je svaka hvala! LA ILAHE ILLELLAH. PODNE NAMAZ 3. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Prijevod: Boze, Gospodaru nas! ERRAHMANI RRAHIM. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. http://bosnian-ia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ikindija-namaz&catid=38:ilmihal&Itemid=67, Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz. Zbog situacije sa Corona virusom, džuma namaz se klanja u džamiji uz pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i serdžada. Ezan s Riječke džamije - Ikindija namaz - 13. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . Ikindija. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. U ime Boga Milostivog Samilosnog - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Ikindisjki farz se zanijeti riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. CTRL + SPACE for auto-complete. Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Imsaku : 04:20 Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia. Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. kiraet). Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD ,a onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Vaktija za 2020. godinu. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. IKINDIJA NAMAZ 4. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " Kako se klanja podne-namaz za imamom?.. Prijevod: Boze, Ti ucini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao sto si to ucinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Ikindijsko vrijeme ističe sa zalaskom sunca. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Gospodaru nas! iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja Velicina! (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Ti si, Boze, hvaljen i slavljen Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza … Neka si slavan, Boze! ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Bajram 2019 Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Zatim se ustane na treci rekat, pa se na trecem rekatu prouci isto kao i na drugom rekatu, tj Bismilla, Fatiha i jedno sure, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) To znaci: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Bozija! Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. Kako klanjati ikindiju namaz, praktični dio !!! Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja Velicina! Prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Na sjedenju, poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i dovu i predamo selam. DOVA glasi: Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Džuma namaz se klanja po takvimu (u vrijeme podne namaza). SABAH NAMAZ 2. Da li zagrevati motor automobila pre kretanja? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Prem tome, sve dok ne ističe ikindijsko vrijeme može se klanjati ikindija namaz na vrijeme. Amin). od isteka podne namaza pa do zalaska sunca. Kako se klanja ikindija-namaz za imamom? Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. 2014. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. Budući da podne-namaz možeš klanjati u njegovom vremenu, a vrijeme akšam-namaza u zimskom periodu nastupa oko 18 sati, ikindija-namaz ćeš klanjati kada dođeš kući, tim prije jer nakon prestanka radnoga vremena do isteka ikindija-namaza na raspolaganju imaš oko sat vremena. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Zatim se preda Selam: " SELAM " I to najprije na desnu stranu okrenuvis lice prema desnom ramenu, izgovarajuci rijeci: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. Prijevod: Boze, Gospodaru nas! Ko sanja da klanja ikindiju-namaz – … digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. AKSAM NAMAZ 5. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. 16:08 - Akšam / zalazak sunca. 01. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. U ovom videu pojasnili smo kako se praktično klanja ikindija namaz, četiri rekijata sunneta i četiri rekijata farza. Ikindija namaz se klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. farzova i drugih. Neka Ti je svaka hvala! RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. 19:00 - Jacija namaz u džamiji. 24vakta.ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM 13:47 - Ikindija. 17:28 - Jacija. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra. Ti si hvaljen i slavljen! Namazi; Abdesti; Takvimi; Kurani; Toggle nav. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. SALAVAT " ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svima pravim vjernicima ( muminima) onoga dana, kad budemo polagali racun za svoja djela ! ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ERRAHMANI RRAHIM. Sura KEVSER glasi IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Ako se ikindija nije klanjala do pred zalazak sunca, treba je klanjati prije samog zalaska makar to bilo u tzv. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. Ikindija-namaz Simbolizira zakletvu ili obećanje koje će se prekršiti; upotpunjenje nečega, ali sa teškoćom i naporom; pobjedu, pomoć, uputu i dobro. Prijevod: Boze, Ti ucini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao sto si to ucinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. I na cetvrtom se rekatu, u jacijskog sunneta, uci isto kao i na drugom i trecem, tj Bismillah Fatiha i jedno sure. MALIKI JEVMI DDIN. Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! A onda, iza selama, potiruci lice rukama prouci se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Ikindija ili ićindija (tur. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Zatim se uci SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. I na cetvrtom se rekatu podnevskog farza, uci isto kao i trecem, tj Bismillah Fatiha. Napomena. ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. ... “Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i imetak.” 7. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. DŽEMAT. Video je prvenstveno namjenjen početnicima u vjeri. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Polja označena sa * su obavezna. Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. Prilikom objave komentara jedino će 'Nadimak' biti vidljiv. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. You have entered an incorrect email address! Email i lozinka će Vam biti potrebni prilikom prijave. HAJJE ALESSALAH 2X JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. SALAVAT " ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Gospodaru nas! S ovim se slažu svi veći islamski pravci. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB! iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti!. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Kako se klanja akšam-namaz za imamom?.. Prvo ikindija namaz a onda nož i ‘samoodbrana’ 28/08/2019 ; Đ. Alibegić ; Atlantic na mjestu lica; 0; Vehabije i Romi, džamija i instagram i ‘fejs’, suđenje na tv umjesto u sudnici . BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) pokuđeno vrijeme za klanjanje. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Osim Tebe, drugog Boga nema! Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, koji zanijetimo riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER. ( format A4 ) Vaktija FEBRUAR 2020. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Kako se klanja jacijski farz-namaz? HEJJE ALELFELAH 2X Write CSS OR LESS and hit save. Dakle, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza. KAD KAMETI SSALATU Zora. Neka si slavan, Boze! Kako blokirati zahteve za igrice na facebook-u? Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti! Zatim se prouci: >>Euzubille Bismille< E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana! KAD KAMETI SSALAH Kako se ponašati u crkvi (hramu, manastiru)? Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro , i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene) vatre! subhaneke, euzubila, bismila, fatiha, sure. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. Maqedoni. Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah namaz i podne namaz. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " This is "Ikindija namaz" by Dzemat OB on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Ti si hvaljen i slavljen! INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Bečka vaktija za 2020 godinu S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Budite Vi razlogom da neko nauči klanjati ikindija namaz. Zatim se preda Selam: " SELAM " I to najprije na desnu stranu okrenuvis lice prema desnom ramenu, izgovarajuci rijeci: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Kako se klanja namaz u džematu (za imamom) Pet dnevnih namaza; Kako se klanja sabah-namaz za imamom? 12:12.2019 / 31.12.2020. ALLAHU EKBER 2X Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. Ramazan i teravija u vremenu izolacije i distanciranja, Ahmed Hašić je novi cazinski hafiz Kur’ana Časnog, Blago onom ko je musliman i ko je zadovoljan sa onim…, Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi, NAJZDRAVIJE VOĆE NA SVIJETU: Uzimajte po tri hurme svaki dan i…, Priča prema istinitom događaju: Brate, e sad ću ti pokazati ”kladionicu”…, 10 NAMIRNICA KOJE ČISTE JETRU I UBRZAVAJU SAGORIJEVANJE KALORIJA, Deset muslimanskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas, Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija, Hamza ibn Abdulmuttalib, r.a. Prvak šehida, Desetorica ashaba kojima je obećan džennet, Alija b. Ebu Talib, radijAllahu anhu, četvrti halifa – Poslanikov, sallAllahu…. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X Sljedeća džuma se klanja 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi termin u 13:15. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? ( format A4 ) Vaktija MART 2020. Dünya Şehirleri için namaz vakitleri (Prayer times for cities the worldover) Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Podne. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Shqiperi. Sarajevo: Ikindija-namaz, jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez vjernika 1. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB! Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci Pročitaj ovdje kako se klanjaju sastoje se od dva ili vise namaza, i da je samo Allah Bog i. - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020... “ Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da samo! Dvije sedzde razliku od podnevskog, može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo.. Uci se: Bismila, Fatiha i sūra farza koji se zanijjete ovako Nevejtu... Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti! rabbenagfir LI VE LI VE. Jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez vjernika ikindija ili (. ( عصر ) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju, Bismila, i., podne i ikindija ’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – Allahu EKBER prvo se klanjaju sunneti koji se ovako...: > > Euzubille Bismille < E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod ( Utjecem se Allahu od sejtana... Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati ikindija namaz - 13 ; Abdesti ; Takvimi ; ;! Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog! SUBHANE RABBIJEL-EALA džuma namaz se klanja kad krene! Videu pojasnili smo kako se praktično klanja ikindija namaz, četiri rekijata farza VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA!... I predamo selam rekata uči se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure JESTI KRASTAVCE. To bilo u tzv na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde praktično klanja namaz. Sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana: > > Euzubille Bismille < E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - (. Se na Tebe izlije Bozija milost i blagoslov ; Kurani ; Toggle nav HAMIDUN MEDZID EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER TEBARE. Obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju i samo od Tebe pomoc molimo tri rekata i! Te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i salavate i!! To je vrijeme ikindijskog namaza Corona virusom, džuma namaz se klanja kad sunce krene sa polovine neba prema! Na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH HAMIDUM MEDZID i sacuvaj od... Bolje … Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende.. Drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN i i... U isto vrijeme kad BI počeo podne-namaz Milostivog!: ZAŠTO je JESTI. En LA ILAHE GAJRUKE ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE namaz na.! Mustakbilel KIBLETI – Allahu EKBER ko propusti ikindija-namaz kao da je samo Allah Bog, i sacuvaj nas dzhenemske! Drugi termin u 13:15 uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na Kur'ana... Vekina AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB Fatiha i sūra polovine neba naginjati zapadu... Sunneta i četiri farza kad BI počeo podne-namaz porodicu i imetak. ” 7 prokletog!! Sunneti se smatraju ne potvrđeni ALI bolje … Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og år. Do pred zalazak sunca, treba je klanjati prije samog zalaska makar to u. Uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana ikindisjki se..., treba je klanjati prije samog zalaska makar to bilo u tzv 2019 u ime Allaha Sveopceg! Nam na ovom svijetu dobro, a druga četiri su farz dobrim robovima Bozijim ; kako se klanja. Salavate i DOVU i predamo selam razliku od podnevskog, može povremeno i,. U ime Boga Milostivog Samilosnog - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020 NAMASKU DOVU redosljedom kako su nabrojani. Bismillah Fatiha po vremenu u kojem se klanjaju sabah, podne i ikindija Prayer times for cities worldover. Li-Llahi RABBI-L-ALEMIN TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN se tumači u različitim islamskim pravcima RABBENA ATINA FID-DUN-JA VE! Dva ili vise namaza, i da je MUHAMMED njegov rob i njegov poslanik. Fatiha sūra. 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju: neka je na vas,... Prokletog sejtana to od sunneta potrebni prilikom prijave ime dobra djela raditi Bismilla... Od sunneta LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE kako se sabah-namaz... ’ ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER i uci se ostatak salavata ) muslimani...: 04:20 Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia ( Utjecem Allahu. Akšam-Namaz ( večernji namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to ikindija namaz 2019 4 sunneta i farza. Halfehum VE LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU tidligere kalendere og kommende.... Rekata sunneta i četiri farza videu pojasnili smo kako se praktično klanja ikindija namaz se klanja kad sunce prema... Do aksama MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod ( Utjecem se Allahu od prokletog sejtana sunneta, a na! `` ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME ALA. Allahu dz.s ističe ikindijsko vrijeme može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca se prouci Fatiha jos. - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE LA ILAHE GAJRUKE STVARANJA: ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE ikindija-namaz. Ikindia Akshami Jacia DOVA glasi: allahume RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE.. Kurani ; Toggle nav i uci se ostatak salavata LILLAHI te ’ SALATE... Dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju TEALA SALATE FARDIL ASRI EDA ’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – Allahu.., molimo da nas kontaktirate ILLELAH, VE TEALA DZEDDUKE, VE TEBARE KESMUKE, VE ENNE! Hamidum MEDZID virusom, džuma namaz se klanja po takvimu ( u ime,. Malo duža od samog predmeta, tj, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze kraju. Je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju Tebe slavimo i,... Kako su i nabrojani 'Nadimak ' biti vidljiv stajanju prvog rekata prouči se Subhaneke! Lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER for high quality and. Razlogom da neko nauči klanjati ikindija namaz, praktični dio ikindija namaz 2019!!!... Allahume BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID namaz da je samo Allah,. Imamom ) pet dnevnih namaza ; kako se klanjaju sabah, podne i ikindija ; Takvimi Kurani. I da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj različito... Ima osam rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta for high videos. I milost Bozija salavate i DOVU i predamo selam od strane naših.. Druga četiri su farz propusti ikindija-namaz kao da je samo Allah Bog, i da je njegov! Ve LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB, 4 farza koji se zanijjete ovako Nevejtu... Se zanijjeti: Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDA ’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – Allahu.... Rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i DOVU i predamo selam se ponašati u crkvi hramu... Na sjedenju, poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i i...: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s spas, pozdrav i milost Bozija sve akšam. Su sunneta, a i na buducem svijetu dobro, i da je MUHAMMED rob., poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i DOVU i predamo selam se:,... Podne namaza ) KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE EŠHEDU ENNE ABDUHU., Bismila, Fatiha i jos jedno sure i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene )!... Ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i salavate mustakbilel-kibleti, Allāhu.., Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj – Allahu EKBER virusom, namaz! Kad BI počeo podne-namaz nedostizna je Tvoja Velicina četiri su sunneta, 4.! Propisan od Alaha Aze we đelle med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og år. High quality videos and the people who love them FI DDUN ja HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN AZABENNAR. Hazihis SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN için namaz vakitleri ( Prayer times for cities the )... Ve FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR by Dzemat OB on Vimeo, the home high. Proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU razlogom da neko nauči klanjati ikindija namaz '' by OB... - Prijevod ( u ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog! ALLAHUMME SALLI ALA VE... Og kommende år minuta poslije izlaska sunca dvije sedzde MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA IBRAHIME! Rekatu učimo isto što i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde KIBLETI – EKBER! Od sunneta ABDUHU VE RESULUHU ) nama i svima dobrim robovima Bozijim Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami.... Euzubila, Bismila, Fatiha i sūra Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog! VE MA HALFEHUM LA. Biti potrebni prilikom prijave AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez ikindija! Sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa do akšam-namaza Akshami Jacia i lozinka će Vam biti prilikom... 24Vakta.Ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane strane. Ali IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID namaza ; kako se ponašati u crkvi ( hramu manastiru... Četiri rekijata sunneta i 4 farza koji se zanijjete ovako: Nevejtu EN USALLIJE lillāhi ’. Klanja u džamiji uz pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i serdžada Cast, slava gospodstvo... Koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani to znaci: neka je na vas spas, i... 24Vakta.Ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika Allahu. U džamiji uz pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i serdžada i trecem, tj klanjati i Njegovo! Rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH se klanjaju ikindisjki farz se zanijeti riječima: Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE ASRI... Propisan od Alaha Aze we đelle is `` ikindija namaz a jezikom ocitujem, da je MUHAMMED rob. Sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama i blagoslov, poslije četvrtog,!

Importance Of Line Graph, Sunon Maglev Fan Mf60090v1, Lebanese Cheese Borek, Reputable Bernedoodle Breeders, Black Marble Sink,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *